Co w przypadku kiedy dochodzi do zniszczeń, dewastacji lub gdy Najemca nie płaci?

Pamiętaj, że w sytuacji, gdy dochodzi do zniszczenia Twojego mieszkania, to poza kaucją zabezpieczającą, obowiązkowo każdy Najemca zostaje ubezpieczony. W przypadku kiedy osoba nie płaci w terminie, zostaje upomniana, a następnie występujemy w imieniu Właściciela o zapłatę należności. Jeśli jest potrzeba, przekazujemy sprawę do działu windykacji i/lub kierujemy sprawę na drogę sądową.