Na jaki czas jest podpisywana umowa o zarząd?

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia dla każdej ze stron.